خرداد 30, 1396

دومین مجمع عمومی اقتصاد با عنوان اقتصاد و صنعت گردشگری

چهارشنبه 15/12/94 ، گروه گردشگری پرسیس، دومین مجمع گروه آموزشی اقتصاد با عنوان صنعت توریسم را در مرکز تحقیقات معلمان اصفهان با سخنرانی سرکار خانم ندا ترابی فارسانی برگزار نمود.