برنامه دوچرخه سواری گروه گردشگری پرسیس به مناسبت روز جهانی زمین پاک