گروه فرهنگی و هنری پرسیس، با محوریت این ایده شکل گرفته است که فرهنگ می تواند محور جدید توسعه فراگیر و پایدار باشد، در شرکت تعاونی "پرسیس جهان نگاره" مجموعه ای از متخصصان در حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی، گردشگری، فناوری اطلاعات و طراحی خدمات گرد هم آمده اند تا از پتانسیل های بی شمار فرهنگ در راستای توسعه پایدار جامعه بهره گیرند. در این راستا، دو دپارتمان تخصصی هنر و صنایع دستی و گردشگری پرسیس ایجاد شده اند و با تکیه بر دانش متخصصان و ایجاد شبکه گسترده ای از هنرمندان صنایع دستی و ارائه دهندگان خدمات گردشگری، در حوزه ملی و بین المللی به فعالیت مشغول اند.